DTM-Print Disc Publisher

Primera Disc Publisher, Disc Autoprinters og Duplikatorer

Entry-Level BD/CD/DVD Duplikator

Disc Duplicator SE

Kompakt, pålitelig og kostnadseffektiv er Primera Disc Publisher SE-3 duplikator og Disc Publisher. SE AutoPrinter møter hjemmets og småbedriftenes behov.

High-End Disc Duplikator & Printer

Disc Pubisher 4200 Duplicator

Høyytelse disk duplikatorløsning med forutsigbare kvalitet gjør den nye Disc Publisher 4200-Serien til det beste valg for brukere med høye krav.

Profesjonal Disc Duplikator

42 XRP DVD Duplicator

DP-4202 XRP Disc Publishers har et stålkabinett og kan monteres i rack, Dørene har lås med nøkler for maksimal sikkerhet, og kan derfor plasseres mange steder.

Copyright © 2019 DTM Print GmbH