Disc Publisher for Offentlig sample CDs
Close × Disc PublisherOffentilg Disc PublisherUtdannelse Disc PublisherVideo og Audio Produksjon Disc PublisherReligiøse aktiviteter Disc PublisherHelsesektor Disc PublisherBedrifter Disc PublisherCase Studies Disc PublisherLøsninger

Offentlig

Primera som verdens ledende utvikkler og produsent av automatiske CD, DVD og Blu-ray Disc™ Publishers, DVD Duplikatorer. Disse produktene er brukt over alt i stat og kommuner.

De brukes for produksjon av CDer, DVDer og BD til:

Våre produkter gjør at det blir effektivt og raskt å produsere flere kopier av plater til slike formål.

Vil du vite mer om Primeras duplikatorer og printere for offentlig sektor.

Her er noen velkjente brukere i

Copyright © 2019 DTM Print GmbH