DTM Print at ProSweets 2020 DTM Print at Biofach 2020 Colour Tag Printer 5-colour Label Printer DTM-Print Label Printers Folieprinter DTM-Print Disc Publisher DTM-Print Medical Printer DTM-Print Applicators

Velkommen til DTM Print, et firma etablert i 1986 – for spesialiserte løsninger for trykking.

DTM Print er en del av DTM gruppen, en internasjonal OEM og løsningsleverandør med hovedkontor i Tyskland. Vi har levert ett bredt spektrum av løsninger over mange år, bl.a. representerer vi Primera en verdensledende amerikansk produsent i dette segmentet i Europa, Midt østen og Afrika. I tillegg har vi en del andre løsninger fra andre produsenter.


Våre etikettprintere og tilleggsutstyr


Disc Publisher og Duplicator Produktlinje

DTM printing and solution provider

Copyright © 2019 DTM Print GmbH